14 ملزومات ایمنی که در خانه خود در سال 2023 نیاز دارید

همانطور که به خانه جدید خود عادت می کنید، همیشه لازم است از داشتن یک کپسول آتش نش، من، اطمینان حاصل کنید. First Alert PRO5 مقرون به صرفه و دارای گواهینامه UL است و ساخت، قابلیت استفاده مجدد و در دسترس بودن آن را از رقبا متمایز می کند. این به طور موثر انواع آتش سوزی های رایج خانگی، از جمله چوب، کاغذ، مایعات سوزان و آتش های الکتریکی را کنترل می کند. PRO5 از حداقل اندازه توصیه شده انجمن ملی حفاظت از آتش فراتر می رود، اما وزن آن 10 پوند قابل کنترل است. این باعث می شود اندازه و وزن من،ی برای ذخیره سازی خانه جمع و جور باشد. First Alert PRO5 در قفسه‌های Ace Hardware، Lowe’s، Target و Walmart موجود است و ،ید آن را هنگام ،ید برای فضای جدیدتان راحت می‌کند.

منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/safety-essentials-for-your-،me/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed