چگونه از ماشین ظرفشویی خود بهتر استفاده کنید

ابتدا مطمئن شوید که مواد شوینده شما دارای آنزیم هایی هستند که مواد اصلی در شوینده های مدرن هستند. از اواسط سال 2023، تمام پودرها، زبانه‌ها و غلاف‌های به‌طور گسترده‌ای که دیده‌ایم، مانند ا،ر ژل‌ها، حاوی آنزیم هستند. تا زم، که پروتئاز، آمیلاز، سوبتیلیسین، یا فقط «آنزیم‌های» عمومی را در مواد تشکیل دهنده می‌بینید، در تجارت هستید.

منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/،w-to-use-your-dishwasher-better/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed