درک تفاوت بین فریزرهای بدون برفک و یخ زدایی خودکار – مرکز لوازم خانگی و آشپزخانه جهانی

اگر عملکرد یخ زدایی خودکار یا فریزر بدون برفک ندارید، لایه های یخ زدگی در سطوح داخلی فریزر ایجاد می شود. این می تواند چند مشکل ایجاد کند. ابتدا فضای موجود برای نگهداری مواد غذایی در فریزر کاهش می یابد. در مرحله بعد، انباشته شدن یخ روی سنسورهای دما و دریچه‌ها باعث می‌شود که فریزر بیش از حد کار کند که منجر به یک صورت‌حساب تعمیر غیرمنتظره یا زودتر از حد انتظار تعویض می‌شود. تجمع یخبندان همچنین خطر سوختگی در فریزر را افزایش می دهد که می تواند بر طعم و عمر نگهداری تأثیر بگذارد.

یک فریزر بدون برفک قیمت ،ید بالاتری نسبت به مدل یخ زدایی خودکار هم اندازه دارد. فریزرهای بدون یخبندان از فناوری بیشتری استفاده می کنند و در این زمان این ویژگی های پیشرفته همچنان دارای قیمتی عالی هستند.

3. بهره وری انرژی

اگر به ارتقای فریزر خود فکر می کنید، می تو،د با این مجموعه از مدل های قائم و قفسه سینه گزینه ها را بررسی کنید یا برای خدمات تخصصی تر با یک متخصص لوازم خانگی صحبت کنید.

منبع: https://www.uakc.com/blog/understanding-the-differences-between-frost-free-and-auto-defrost-freezers/

خیر، فریزر صندوقی با فناوری بدون برفک سازگار نیست زیرا قبلاً برای دماهای سردتر طراحی شده است. سیستم های بدون یخبندان معمولاً در فریزرهای ایستاده و ،یبات یخچال و فریزر یافت می شوند.

آیا فریزر صندوقی می تواند بدون یخ زدگی باشد؟

هر دو روش در حفظ یخ زدگی دیواره های فریزر کار خوبی انجام می دهند. آنها هم نیاز به یخ زدایی دستی فریزر را نفی می کنند و هم بدون دخالت انسان کار می کنند. بنابراین، انتخاب یکی بر دیگری بدون اطلاعات اضافی ممکن است سخت باشد. بیایید این انتخاب را به سه حوزه کلیدی ت،یم کنیم: اثربخشی، هزینه، و کارایی انرژی.

1. اثربخشی

فریزر با قابلیت ضد یخبندان دارای سیستم فن اتوماتیک است که برای حذف هوای گرم طراحی شده است. این کار دمای داخلی فریزر را ثابت نگه می دارد و از تجمع و یخ زدن رطوبت روی دیوارها جلوگیری می کند. فن هوای سرد را در فریزر در گردش نگه می دارد تا از ایجاد یخ زدگی جلوگیری کند و نیازی به یخ زدایی دستی دستگاه نباشد.

فریزر یخ زدایی خودکار چیست؟

تجمع یخ در داخل فریزر بر طعم مواد غذایی منجمد تأثیر می گذارد، بوی بد ایجاد می کند، فضای ارزشمندی را اشغال می کند و حتی باعث آسیب به دستگاه می شود. ا،ر فریزرهای مدرن دارای ویژگی هایی برای مق، با یخ زدگی هستند و این ویژگی ها به دو دسته بزرگ، بدون برفک و یخ زدایی خودکار ت،یم می شوند. آنها شبیه به هم هستند، اما به روش های بسیار متفاوتی کار می کنند و ما در این مقاله به هر دوی آنها می پردازیم تا به شما در تصمیم گیری آگاهانه برای ،ید کمک کنیم.

فریزر بدون برفک چیست؟

یک فریزر بدون برفک نسبت به مدل یخ زدایی خودکار دستگاهی با مصرف انرژی کارآمدتر است. هر دو نوع فریزر هزینه های انرژی را کاهش می دهند زیرا از ایجاد یخ زدگی جلوگیری می کنند، اما مدل بدون یخ بهتر است. برای بسیاری از افراد، این امر قیمت ،ید فریزر بدون برفک بالاتر را جبران می کند و هزینه های جاری کمتر خواهد بود.

سوالات متداول فریزر

این نوع فریزر هر دو در جلوگیری از ایجاد یخ زدگی موثر هستند، اما یک مدل بدون یخ زدگی محیط خشک تری را در فریزر ایجاد می کند. این می تواند زمان نگهداری مواد غذایی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، اما یک هشدار قابل توجه وجود دارد. اگر هوای فریزر بسیار خشک‌تر باشد، خطر سوختگی بیشتر در فریزر وجود دارد و غذاهای ذخیره‌شده باید به‌درستی محافظت شوند. همچنین مهم است که محفظه فن را در یک مدل بدون یخ زدگی از پشته های مواد غذایی دور نگه دارید یا اینکه فن نمی تواند هوا را به درستی به گردش درآورد.

2. هزینه

همه فریزرهای یخ زدایی خودکار دارای عملکرد خود تمیز شونده خودکار هستند که برای کار ، نیازی به مداخله ندارند. این سیستم کویل ها را در فریزر گرم می کند که از یخ زدگی جلوگیری می کند تا اطمینان حاصل شود که نیازی به یخ زدایی دستی فریزر ندارید. بسیاری از فریزرهای قائم دارای سیستم خنک‌کننده مستقیم با فن یا سیستم خنک‌کننده با قابلیت یخ‌زدایی خودکار هستند.

یخ زدگی در مقابل یخ زدایی خودکار: کدام بهترین است؟

اگر فریزر یخ زدایی نشود چه اتفاقی می افتد؟