تامین مالی خرد برای شرکت های کوچک – وبلاگ اینتک

تامین مالی ،د نقش موسسات مالی ،د به صنعت چند میلیارد دلاری منفجر شده است. وام، اعتبار، حساب‌های پس‌انداز، بیمه و انتقال پول به افراد یا جوامع کم‌درآمدی که اتفاقاً از طریق خدمات بانکی سنتی مانند مؤسسات بانکی بزرگ کنار گذاشته می‌شوند، به شما می‌دهد. ا،ریت آنها زن هستند.

هدف تامین مالی ،د باید بهبود زندگی وام گیرندگان خود با تشویق ساده به کار و با افزایش کیفیت ،ب و کار خود باشد. این شامل ارائه خدمات پشتیب، مانند مشاوره اعتباری و آموزش برای ایجاد شرکت های خودکفا می شود. علاوه بر این، این حرکت در تلاش است تا با کاهش درآمد کم، بهبود سلامت و تندرستی و ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه مالی و ایجاد شغل در جهان در حال رشد را ارتقا دهد.

در بسیاری از مناطق، صاحبان مشاغل کوچک به منابع مالی مورد نیاز برای توسعه ،ب و کار خود دسترسی ندارند. آنها ممکن است نیاز داشته باشند که به وام‌های روز پرداخت با بهره بالا و همچنین کارت‌های اعتباری شخصی روی بیاورند تا عملیات‌های خود را غیرعادی نگه دارند. در برخی موارد، آنها ممکن است واجد شرایط تامین اعتبار از طریق تامین مالی ،د برای شرکت های کوچکی باشند که شهر اصلی مورد نیاز خود را بدون نیاز به وثیقه ارائه می دهند.

در حالی که مطالعه در زمینه تامین مالی ،د در حال رشد است، چند شکاف عمده باقی مانده است. اینها شامل بررسی تأثیر منابع غیررسمی اعتبار بر عملکرد SME، بررسی مدل‌های دوام و ال،ای تأمین مالی ،د، بررسی چگونگی تأثیر سرمایه‌گذاری جمعی بر تأمین مالی SMEها و انجمن‌های تأمین مالی ،د و درک عواملی است که بر تصمیمات تأمین مالی مؤسسات تأمین مالی ،د تأثیر می‌گذارند.

منبع: https://www.intec.co.in/blog/microfinance-for-small-enterprises/#utm_source=rss&utm_medium=rss?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=microfinance-for-small-enterprises&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=microfinance-for-small-enterprises

در ایالات متحده، وام دهندگان ،د مانند Grameen America و LiftFund وام هایی تا سقف 50000 دلار برای اه، مختلف ارائه می دهند. این نوع وام‌های مالی برای کارآفرین، در نظر گرفته می‌شوند که در نهایت با گزینه‌های تامین مالی سنتی، که شامل استارت‌آپ‌ها، اسپ،ایی‌ها، شرایط جانبازان در جوامع کم‌خدمت است، نمی‌شوند. بسیاری از این وام دهندگان همچنین با تأمین مالی خود آموزش و راهنمایی ارائه می دهند که یک مزیت اضافی برای صاحبان مشاغل مشتاق است.