بهترین یخچال کوچک ارزان

ما با ساختن صفحه‌گسترده‌ای از یخچال‌های کوچک پرفروش در ،ده‌فروشی‌های بزرگ مانند آمازون، Best Buy، و Home De، شروع کردیم. ما ظرفیت، اندازه، قیمت و سایر مشخصات را مقایسه کردیم و رتبه‌بندی کاربران را پیگیری کردیم. ما همچنین مطمئن شدیم که فقط یخچال‌هایی را در نظر بگیریم که از کمپرسور برای خنک ، استفاده می‌کنند، برخلاف ،اصر ترموالکتریک، که به اندازه کافی سرد نمی‌شوند تا مواد غذایی را ایمن نگه دارند. همانطور که برای همه راهنماهای خود در Wirecutter انجام می دهیم، ما به دنبال منابع دیگری از داده های آزمایشی یا ،د کاربر گشتیم.

منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-mini-fridge/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed