بهترین میکسر پایه

یک می،ر عالی – بر خلاف بسیاری از لوازم خانگی دیگر – سرمایه گذاری است که می تواند مادام العمر دوام بیاورد. پس از بیش از 50 ساعت آزمایش از سال 2013، ما فکر می کنیم که می،ر پایه شیب دار سری 5 کوارت KitchenAid Artisan Series 5-Quart بهترین می،ر پایه است که می تو،د به دلیل عملکرد، تطبیق پذیری و قیمت آن تهیه کنید. این ، کاری است که ارزش وراثت را دارد، کیک، کلوچه و خامه را به آس، می چیند، و نان ،بناک و خمیر پیتزا را بدون فشار دادن ورز می دهد.

رد

منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-stand-mixer/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed