بهترین ماشین ظرفشویی قابل حمل سال 2023

برخی از مدل‌های ارزان‌قیمت راه خوبی برای نگهداری شیلنگ‌ها یا سیم برق بین استفاده‌ها ارائه نمی‌دهند، بنابراین باید آنها را دور گیره‌های پشت کابینت بپیچید که می‌تواند آزاردهنده باشد. ماشین ظرفشویی های قابل حمل نیز به نوعی سنگین هستند (دو مدلی که ما آزمایش کردیم به ترتیب 117 و 147 پوند در حالت خالی بودند) و هیچ دسته ای ندارند که گرفتن آنها را راحت تر کند، اما همه آنها روی چرخ های چرخان هستند و در بسیاری از نظرات مالک، سنگینی یا هر گونه مشکل در حرکت دستگاه به ،وان یک مشکل ذکر نشده است. شیلنگ ها فقط حدود 3 فوت طول دارند و سیم های برق حدود 5 فوت طول دارند. ا،ر مردم نباید در اتصال آنها مشکل داشته باشند، اما این چیزی است که باید از آن آگاه بود.

منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-portable-dishwasher/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار