بهترین زودپز برقی یک قابلمه فوری است

اگر شما یکی از 215000 نفری بودید که در روز پرایم آمازون یک قابلمه فوری ،یدند، ممکن است از خود بپرسید که آیا انتخاب درستی کرده اید یا خیر. کردی! ما در واقع در حال تکمیل راهنمای خود هستیم و فکر می کنیم بهترین زودپز برقی همان زودپز است قابلمه فوری IP-DUO60.

منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-electric-pressure-cooker/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed